Dodatki paszowe dla krów

COW DIYEAST

Żywe kultury drożdży. Regulator Ph żwacza i stymulator wzrostu dla przeżuwaczy.

Działanie:

  • COW DIYEAST to naturalny, probiotyczny związek (kombinacja soli kwasu karboksylowego oraz kultur drożdży), który poprawia funkcje żwacza.
  • Reguluje pracę żwacza zwłaszcza w przypadku niedoboru białka i podwyższonego poziomu węglowodanów, pozwalając uniknąć nadmiernego rozwoju flory bakteryjnej w obrębie żwacza.
  • Dzięki odpowiedniemu zastosowaniu preparatu COW DIYEAST osiągamy lepsze wykorzystanie białka i energii.
  • Podnosi on poziom kwasu propionowego, polepsza stosunek kwasu mlekowego do kwasu propionowego oraz obniża produkcję metanu i stopień zakwaszenia spowodowany nadmiernym wzrostem ilości bakterii Selenomona ruminantium.
  • COW DIYEAST powoduje wzrost ilości bakterii cellulolitycznych, poprawia trawienie włókien, zarówno w przypadku ich nadmiernej ilości, jak i ich złej jakości.

Korzyści dla opasów bydła i owiec
Wzrasta dzienne spożycie pokarmu
Podnosi wykorzystanie paszy
Działa jako regulator żwacza, w związku z czym nie trzeba podawać substancji buforujących ani monenzymu
Zastępuje monenzym

Korzyści dla krów mlecznych i owiec
Wzrasta produkcja mleka
Podnosi poziom białka w mleku
Redukuje ryzyko wystąpienia ketozy i kwasicy

Dawkowanie
Opasy i owce: 1-2 Kg/Tm
Krowy mleczne: 6-20 g na krowę dziennie (0,5-1 kg x Tm paszy)

Stabilizator flory bakterynjej: Saccharomyces cerevisiae NCYC SC 47 (E-1702) 2*1012 UFC / kg.

Opakowanie:
Worki 25 kg.