Materiały paszowe

Guar 50PF Roasted

Co to jest Guar?

Tetragonoloba Cyanmopsis lub guar, należy do odpornych na suszę roślin strączkowych. Guar znaczy “krowa żywności” w języku hindi, jest wykorzystywany jako pasza dla bydła w dzisiejszych Indiach. Zielone strąki są zrywane i używane w żywieniu ludzi. Obecnie guar jest uprawiany w zachodniej części Indii i Pakistanu. Jako surowce w przemyśle paszowym wykorzystywana jest mączka guar i guar korma, w przemyśle spożywczym używana jest guma guar. Całe nasiona Guar zawierają wysoki poziom hydrokoloidów (22-24%) i dlatego używane są jako lepiszcze i zagęszczacz (guma guar).
Mączka Guar stanowi produkt uboczny przy produkcji gumy guar i stanowi (35-45%) surowca. Mączka guar charakteryzuje się jedną z najwyższych zawartości białka w grupie roślin strączkowych, to jest do 62% – dzięki temu jest szeroko wykorzystywana jako dodatek do pasz. Wysoko strawne tłuszcze podnoszą wartość tłuszczu Profat do 70%.
Nam najbardziej znana jest guma guar. Jest to naturalny polisacharyd, wytwarzany z nasion tego drzewa i używany jako środek zagęszczający, stabilizator i emulgator w przemyśle spożywczym. To także rodzaj gumy roślinnej zaliczany do frakcji błonnika rozpuszczalnego. Jest powszechnie stosowana w przemyśle spożywczym i kosmetycznym gdyż wiąże i stabilizuje emulsję. Daje preparatowi jednolitą strukturę oraz ma właściwości żelujące.
Podczas procesu produkcji gumy guar nasiona poddawane są mieleniu, w wyniku czego uzyskuje się łuski i kiełki. Mączka guar jest produktem ubocznym uzyskiwanym podczas procesu przetwarzania nasion. Poekstrakcyjna śruta guar jest poddawana dalszej obróbce w wysokiej temperaturze w celu usunięcia inhibitorów trypsyny, co zwiększa jej wartość odżywczą.

Guar 50PF Rosted

Wilgotność6,0±2
Białko43,0±2
Tłuszcz7,0±2
Włókno9,0±2
Popiół5,0±2
Białko strawne (str. Pepsynowa)> 85%

Opakowania:
Postać proszku lub drobnej kaszki. Big-bag 1000kg.