Higiena pasz

SORB MOS

Jest to synergiczna mieszanina naturalnych minerałów, MOS i Beta-glukanów, które bardzo efektywnie wiążą wszystkie toksyny.

Działanie:
Glinokrzemiany są porowatym materiałem zawierającym porowate, polane kryształy krzemianowe, które są w stanie doskonale adsorbować mykotoksyny.
Wyselekcjonowany i aktywowany bentonit-montmorilonit oraz sepiolit są stabilne w tym zakresie w pH od 2 do 7,3, co gwarantuje wysoką efektywność adsorpcji na całej długości układu pokarmowego.

Beta-D-glukany biorą bezpośredni udział w procesie wiązania mikotoksyn tworząc stałe kompleksy glukan-mykotoksyna w treści pokarmowej na całej długości przewodu pokarmowego ptaków, co przyczynia się do efektywnego – synergistycznego wspierania działania adsorbentów nieorganicznych.

MOS wykazuje silniejsze wiązanie mykotoksyn: DON, FB1, T2, ZEA (wartości adsorpcji oscylują od 8 do nawet 75% w określonych warunkach).

 

MOS i beta-glukany działają jako prebiotyki, powodując namnażanie bakterii symbiotycznych (Lactobacillus), a te z kolei mają właściwości detoksykujące.

Skład:
SORB MOSJest to synergiczna mieszanina naturalnych minerałów, MOS i Beta-glukanów.

Podawanie:
Zapobiegawczo lub w przypadkach niskiego zagrożenia toksynami: 2kg/TM.
W przypadku wysokiego zagrożenia wystąpieniem mykotoksyn (wysoka temperatura i wilgotność): 2-3kg/Tm

Opakowania:
Postać proszku. Papierowe worki 25kg