Higiena pasz

SORB

Unikalny absorbent mykotoksyn do stosowania w paszy na bazie glinokrzemianów.

Mykotoksyny powstają w wyniku przemian metabolicznych grzybów i powodują: biegunki, słabe przyrosty, problemy z rozrodem, obniżenie nieśności, choroby nerek i wątroby u wszystkich gatunków zwierząt (świnie, bydło, drób).

Działanie:
Pęcherzykowata struktura i dipolarny charakter glinokrzemianów zapewniają wysoką skuteczność wiązania i unieszkodliwiania mykotoksyn. Dzięki temu SORB pozwala kontrolować i zapobiegać chorobom wywołanym przez mykotoksyny.
Wyselekcjonowany i aktywowany bentonit-montmorilonit oraz sepiolit są stabilne w tym zakresie w pH od 2 do 7,3, co gwarantuje wysoką efektywność adsorpcji na całej długości układu pokarmowego.

Skład:
SORB to synergiczna mieszanina naturalnych minerałów (różnorodne formy krzemianów,  glinokrzemiany żelaza, magnezu, potasu, sodu, wapnia).

Podawanie:
Zapobiegawczo lub w przypadku niskiego zagrożenia toksynami: 1-1,5 kg/Tm.
W przypadku wysokiego zagrożenia wystąpieniem mykotoksyn (wysoka temperatura i  wilgotność): 2–3 kg/Tm
W przypadku potwierdzenia wystąpienia mykotoksyn stosować w dawce: 4kg/T przez okres 5-7 dni.

Opakowania:
Postać proszku. Papierowe worki 25 kg